Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 den 13. oktober 2009.

Tilstede: Hans, Mikael, Jørgen, Ninna, Carsten og suppleant Niels.
Ref. Niels

a. Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 5 den 5. oktober godkendt.
Niels skal sende referatet til Tommy for at få det lagt på hjemmesiden.

b. Oversigt over klubbens økonomi.

Mikael vil fremlægge regnskab på næste bestyrelsesmøde.

c. Ingen nye forslag.

d. Eventuelt.

Mikael inviterer Tommy med til næste bestyrelsesmødefor at drøfte hvorledes Carsten og Niels kan få direkte adgang til hjemmesiden.

Næste møde: Onsdag den 21. oktober kl. 19:00