Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 den 26. maj 2009.

Tilstede: Hans, Mikael, Jørgen, Ninna, Carsten og suppleant Niels
Ref. Niels

a. Referatet fra bestyrelsesmødet den 21.april godkendt.
Fremover sendes referatudkast til bestyrelsesmedlemmerne til kommentarer / godkendelse. Det godkendte referat sendes til Carsten, der sørger for at det kommer på hjemmesiden. Niels sætter et eksemplar i udhængsskabet.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Tre restanter har ikke reageret på rykning.
Mikael tager kontakt og sender ny rykker, hvori der gøres opmærksom på, at manglende betaling betyder automatisk udmelding af klubben.
Mikael vil fremlægge oversigt over klubbens økonomi på næste bestyrelsesmøde.

c. Forretningsorden for bestyrelsesmøder.
Carsten fremlagde et forslag, som drøftedes og blev vedtaget.
Forretningsordenen sættes på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”

Klubbens vedtægter.
De på tidligere møder diskuterede ændringsforslag blev gennemgået.
Niels indføjer ændringerne i et vedtægtsforslag til senere gennemgang og behandling.

d. Eventuelt

Overvejelser om at spærre landpladsen med en kæde om vinteren.

Jørgen rykker elektrikeren for skumringsrelæ.

Jørgen/Hans vil sørge for opsætning af de resterende sikkerhedsstiger og tove på broerne.

Hans/Jørgen vil aftale møde med Skarøksen.

Varmepumpe: Hans skaffer overslag på drifts og anlægsomkostningerNæste møde blev fastsat til tirsdag den 30. juni kl.19:00 i klubhuset.

Med bl.a. følgende emner: Økonomi og Restancer.