Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2009.

Tilstede: Hans, Mikael, Jørgen, Ninna, Carsten og suppleant Niels
Ref. Niels

3. møde efter generalforsamlingen 10. marts 2009.

1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 7.april godkendt.

2. Nolds Havns vedtægter og regler skal behandles på næste møde.
Hans udleverede forslag til ændringer.
Carsten skriver en ny forretningsorden.

3. Et skema med kontaktpersoner blev godkendt til ophængning.

4. Arbejdsdag den 2.maj kl. 9:00 og standerhejsning kl.12:30.
Efter en rundgang på området besluttede vi, at følgende arbejder skal udføres:
På terrassen udskiftes en rådden strø og løse brædder fastgøres. Materialer og værktøj Hans og Carsten.
Ukrudt på parkeringspladsen skal svides. Jørgen kommer med brænder og gas.
To slangeholdere monteres på skuret. Carsten indkøber.
Blomster til beplantning langs molen. Jørgen køber.
Hovedrengøring af toiletter m.m.
Jørgen køber noget at spise.
Mikael køber noget at drikke.
Carsten laver opslag.

5. Styring af lysene på broerne ændres, så det styres af dagslyset.
Jørgen aftaler med en elektriker.

6. Frihavnsordningen.
Niels bestiller 30 mærker.

7. Økonomi.
Næstved havn kontaktes angående muligheder for at få penge fra vedligeholdelseskontoen til istandsættelse af søsætningsbroen. Et overslag ang. materialer er modtaget.

8. EventueltNæste møde blev fastsat til den 26. maj kl.19:00 i klubhuset.

Med bl.a. følgende emner: Vedtægter og regler, økonomi og billeder til hjemmesiden.