Nolds Havn
Bestyrelsesmøde lørdag d. 15-3 2014.
Afholdt i klubhuset.
Tilstede Carsten, Keld, Ole, Finn og Tage afbud fra Nina

Tilrettelæggelse af generalforsamling.

Drøftelse vedrørende beddingsplads, evt. opsigelse af samarbejds aftale med Skarøksen.
Ole undersøge vedr. forsikring og evt. henvendelse til arbejdstilsynet.

Der skal aftales møde både med Skarøksen og Marineforeningen med henblik på fortsat samarbejde.

Carsten fremlagde udkast til vedtægtsændringer, som blev drøftet og rettet til.
Vil ligge på vores hjemmeside sammen med dagsorden til generalforsamling fra mandag.
Vil også ligge fremme i klubhuset fra mandag.

Status på vores klubjolle. Er sejlklar og ligger indtil videre på plads 47.
Der skal findes en ordning med en logbog,
som skal udfyldes ved lån af jollen. Forbrug betales af brugeren.

Rygepolitik på toiletter og baderum. Ole sørger for ikke ryger skilte til opsætning.

Keld og Finn undersøger priser på klubstandere, da vi ikke har flere.Referent
Tage