Nolds Havn

Referat fra bestyrelsesmøde den 26 marts 2009.

Tilstede: Hans, Mikael, Jørgen, Ninna, Carsten og suppleant Niels
Ref. Niels

Det er første møde efter generalforsamlingen 10. marts.

1. Konstituering
Hans (valgt som ny formand på generalforsamlingen) forelagde et forslag til fordeling arbejdsområder.
Efter diskussion om ændringerne i forhold til det hidtidige,
var der opbakning til at gå videre med forslaget.
Nina bliver næstformand
Jørgen fortsætter som havnefoged.
Mikael fortsætter som kasserer
Carsten bliver sekretær med Niels som medhjælp
En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne renskrives senere.

2. Beslutninger
Mikael arrangerer et møde angående vores hjemmeside med Hans, Mikael, Carsten, Tommy (webmaster) og Niels
Mikael skriver til trailerbådsmedlemmer, der skal have ny nøgle.

Carsten og Niels rydder op i opslagstavlerne

Toiletter og vaskerum repareres nødtørftigt nu. Efter sejlsæsonen skal der ske en grundig renovering.
Fiskerne vil bidrage økonomisk.

Møde med Skarøksen skal aftales til efter søsætningsdagen.

3. Eventuelt
Søsætning den 18. april fra kl. 8:00
Carsten ønsker en gennemgang af vore vedtægter og regler for at klargøre hvorledes disse forstås.

Næste møde fastsat til den 7. april i Ninna's båd Dorthe