Nolds Havn

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 den 17. marts 2011.

Tilstede: Jørgen, Carsten, Ninna, Keld og Niels.
Ref. Niels

a. Referat fra møde nr. 4 den 17. februar 2011 blev godkendt.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Indbetalingerne for den nye sæson er ved at indløbe.
Nye ansøgninger og et par udmeldelser blev gennemgået.
Ventelisten opdateres.
Vor vedligeholdelseskonto i Næstved Havn beløber sig til kr. 98.000,- inkl. moms
NS48 har tilkendegivet at klubben vil betale halvdelen af udgifterne på ét toilet rum.

c. Behandling af forslag.
Bestyrelse vil til generalforsamlingen fremsætte et forslag om arvingers mulighed for at overtage en bådplads
Keld udarbejder et budgetforslag for 2012 til generalforsamlingen.
På valg til generalforsamlingen er Carsten, Ninna og Niels. De modtager genvalg.
Reparation af broen og opsætning af lys ved trailer slæbestedet betales af vedligeholdelseskontoen. Der skal laves tegninger.

d. Eventuelt.
Tilbud på varmepumpe er modtaget og ser fornuftigt ud.
Carsten vil udarbejde forslag til en ny samarbejdsaftale med NS48, da den eksisterende er forældet på flere punkter.
Priser for ekstra strømudtag med målere på nogle af lysstanderne er modtaget og vi overvejer hvor mange og hvor de bør opsættes.

Vi mødes kl.18.00 før generalforsamlingen

Næste bestyrelsesmøde er ikke aftalt