Noldshavn
Referat af ekstraordinær generalforsamling 3. juni 2010
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Eventuelt.


Ad. Pkt. 1:

John Hansen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var indvarslet i henhold til klubbens vedtægter.

Ad. Pkt. 2:

Stemmetællere Henrik Jørgensen og Johnny Johansen.

Ad. Pkt. 3:

Keld Funk fremlagde regnskabet for 2009, idet afgående kasserer Michael Dønkjær ikke var til stede. Keld redegjorde overfor generalforsamlingen omkring de uregelmæssigheder, der tidligere var konstateret i forbindelse med revisorernes gennemgang af regnskabet for 2009. Revisorerne havde nu godkendt regnskabet og Keld gennemgik regnskabet, der efter et par opklarende spørgsmål blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Keld fremlagde budget og prisliste for 2011, der ligeledes efter et par opklarende spørgsmål blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad. Pkt. 4:

Der blev stillet spørgsmål omkring betaling for gæsten båden der p.t. ligger på plads 1. Formanden kunne meddele, at gæsten vil blive opkrævet i henhold til prislisten.


Den ekstraordinære generalforsamling blev herefter afsluttet.


Carsten Møller John Hansen
Formand dirigent