Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde den 20, maj 2010.

Tilstede: Keld, Ninna, Carsten og Niels. Fraværende: Jørgen
Ref. Nielsa. Referat fra møde nr. 1 den 22. April godkendt.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Nogle få restanter skal rykkes: Keld.
Likviditeten er som forventet for årstiden.
Der er stadig otte ledige jollepladser til udlejning.
Keld skal deltage i et kort kursus om den nye version af bogholderisystemet.

c. Behandling af forslag.
Ingen nye, men udestående fra sidste møde er:
Niels får opdateret vor hjemmeside med telefonnumre.
Carsten underretter Næstved Havn om den nye bestyrelse.

d. Eventuelt.
Der er uarbejdet en ny formular, der skal udfyldes, når slæbestedet ved Skarøksen benyttes.
Samarbejdsaftalen mellem Nolds Havn og Skarøksen er revideret.
Døre og vinduer i klubhuset stå ofte åbne selvom alle har forladt lokalet.
Princippet er at sidste mand/kvinde slukker og lukker. Opslag der minder folk derom udarbejdes.
Medlemsliste skal sendes til Dansk Sejlunion til brug for udsendelse af Sejlerbladet.


Næste møde blev ikke aftalt.