Nolds Havn

Referat fra generalforsamling den 16. marts 2010.

1. Dirigent: Max Ploug blev valgt.

2. Stemmetællere: Jonny og Tom meldte sig.

3. Bestyrelsens beretning: Carsten redegjorde for bestyrelsesarbejdet i det forløbne år.
John bemærkede at ændringer i havnereglementet skal forelægges til godkendelse på en generalforsamling.
Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab for 2009: Keld Funk (revisor) redegjorde for, at revisionen ikke var færdig, hvilket skyldtes, at man dels havde konstateret fejl i nogle posteringer og haft vanskeligheder med regnskabssystemet. Regnskabet kan derfor ikke forlægges generalforsamlingen. Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling snarest muligt, hvor det reviderede regnskab forelægges.
Denne løsning accepteredes af forsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsens forslag angående nedsættelse af prisen på nøgler til slæbestedet fra 1000 kr. til 600 kr. blev godkendt.

6. Behandling af forslag til budget: Forsamlingen godkendte at dette punkt udsættes til den ekstraordinære generalforsamling.

7. Valg af formand: Hans Berg, der blev valgt i 2009, havde trukket sig fra posten i december 2009.
Carsten Møller blev valgt som formand for resten af den toårige periode (et år)

8. Valg af kasserer: Keld Funk blev valgt.

9. Valg af den øvrige bestyrelse:
Jørgen Olesen blev genvalgt for to år.
Niels Søgaard blev valgt for et år.

10. Valg af suppleant:
Kurt Nielsen blev valgt.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Max Ploug blev valgt som revisor for to år.
Lotte blev valgt som revisorsuppleant.

12. Eventuelt:
John opfordrer til at man ikke bruger rindende vandværksvand til at køle motorer under afprøvning på land, men i stedet lader vandet recirkulere.
Flere opfordrer bestyrelsen til at justere forskellen mellem prisen på de større og de mindre bådpladser. De mindste er for dyre.
Niels Søgaard, referent Max Ploug, dirigent