Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde nr. 12 den 25. februar 2010.

Tilstede: Mikael, Ninna, Jørgen, Carsten og Niels.
Ref. Nielsa. Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 12 den 25. februar 2010 godkendtes.

b. Oversigt over klubbens økonomi.

Regnskabet for 2009 har Mikael leveret til revisorerne.
Budget for 2010 blev gennemgået.
Besparelser der batter er ikke fundet, så der er ikke plads til nye tiltag, men der er allerede kommet gang i udlejning af ledige pladser. Vi vil prøve at øge interessen for havnen ved opslag på havnen og annoncering på hjemmesiden. Og ikke mindst ved mund til mund.
For at få flere til at købe nøgler til slæbestedet vil vi foreslå nedsættelse af prisen fra 1000 kr. til 600 kr. allerede fra i år.

c. Behandling af forslag.
Ingen forslag

d. Eventuelt

Jørgen og Hans måler havnepladsernes længde. Niels deltager evt.
Niels skriver dagsorden og sender den til Mikael.
Klubhuset udlejes den 9/4 til privat formål.


Næste møde torsdag den 4. marts for at pakke materialet, der skal udsendes til medlemmerne før generalforsamlingen.

Diverse materiale, der skal udsendes inden generalforsamlingen skal løbende sendes til Mikael, der vil sørge for kopiering.