Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11 den 11. februar 2010.

Tilstede: Mikael, Ninna, Jørgen, Carsten og Niels.
Ref. Nielsa. Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 10 den 28. januar 2010 godkendtes.

b. Oversigt over klubbens økonomi.

Vi har indbetalt for meget for vand i 2009. Pengene (ca. 32.000 kr.) er indsat på bankkontoen i år, men vedrører 2009. Mikael undersøger hvorledes dette registreres i regnskabet.
Regnskabet for 2008 viser et indestående på bankkontoen der er 15.000 kr. højere end kontoudskriften pr. 30/12 2008. Mikael undersøger, hvori den tilsyneladende fejl består.

c. Behandling af forslag.

Der er kommet nogle få opsigelser af bådpladser i forbindelse med opkrævningen af lejen for år 2010. Det er vigtigt for økonomien, at disse pladser hurtigt bliver udlejet igen.
For at effektivisere genudlejningen, vedtog vi at Jørgen fremover skal administrere Venteliste, der skal være opslået i det aflåste rum i klubhuset.
Tildelte pladser overdrages når indskud (nyt medlem), leje og kontingent er betalt.

Forskellige spareforslag blev fremsat og diskuteret. Carsten, Ninna og Niels skal bearbejde mulighederne for at indarbejde besparelser i budget 2010 og 2011 til næste møde.

Diverse materiale, der skal udsendes inden generalforsamlingen skal løbende sendes til Mikael, der vil sørge for kopiering.


d. Eventuelt.

Carsten vil repræsentere klubben ved et møde indkaldt at Næstved Sejlklub angående SydstævnekredsenNæste bestyrelsesmøde aftaltes til torsdag den 25. februar 2010 kl. 19:00


Desuden aftaltes at vi mødes torsdag den 4. marts for at pakke materialet, der skal udsendes til medlemmerne før generalforsamlingen.