Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10 den 28. januar 2010.

Tilstede: Mikael, Ninna, Jørgen, Carsten og Niels.
Ref. Nielsa. Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 9 den 14. januar 2010 blev godkendt.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Mikael redegjorde for klubbens økonomi, idet et næsten færdigt regnskab for 2009 blev fremlagt sammen med bilag.
Mindre lejeindtægter end budgetteret for 2009 (ca. 25.000 kr.) gør, at vi har en noget anstrengt økonomi. Mikael undersøger om visse poster burde være bogført anderledes.
Mikael gør regnskabet klar til revisorerne Max Plough og Keld Funk .
Girokort for havneafgift og klubkontingent er næsten klar til udsendelse. Der mangler kun en sidste kontrol af medlemslisten.

c. Behandling af forslag.
Da Mikael ikke ønsker genvalg som kasserer, blev et forslag om at benytte klubbens hjemmeside og opfordre medlemmerne til at overveje emner til en ny kasserer vedtaget. Mikael sørger for dette.

d. Eventuelt.
Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes sammen med girokortene.
Havnebelysningen er tændt unødvendigt længe. Carsten får nogen til at justere det.Næste bestyrelsesmøde aftaltes til den 11. februar 2010 kl. 19:00

Punkter til mødet:
Revision af budget 2010
Budget 2011
Gennemgang af venteliste
Forberedelse til generalforsamlingen