Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde nr. 9 den 14. januar 2010.

Tilstede: Jørgen, Carsten og Niels.
Afbud fra: Ninna og Mikael.
Ref. Nielsa. Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 8 den 1. december 2009 blev godkendt.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Regnskabet kunne ikke som planlagt gennemgås, da kassereren ikke var til stede med materialet.
Carsten rykker Mikael for regnskabet, der ifølge vedtægterne skal afleveres til vor revisor senest 1. februar.


c. Behandling af forslag.
Klubbens postkasse blev før nytår sprængt af noget kraftigt fyrværkeri, hvorved der også opstod skade på plankeværket. Da skaden skulle anmeldes til forsikringen måtte Mikael meddele, at klubben ikke, som vi hidtil har troet, har tegnet forsikring på klubhuset.
Via Klubbens medlemskab af Dansk sejlunion er vi forsikrede for visse forhold, men ikke mod brand og skade på ejendommen.
Carsten har indhentet tilbud på en ejendomsforsikring fra Codan.
Vi besluttede, at tegne forsikring hos Codan for de forhold, der ikke er dækket via Dansk sejlunion. Carsten går videre hermed.


d. Eventuelt.
Mikael har på det forrige møde tilkendegivet, at han ikke ønsker at genopstille som kasserer på den kommende generalforsamling. Vi efterlyser derfor eventuelle kandidater til denne vigtige bestyrelsespost.Næste bestyrelsesmøde: den 28. januar 2010 kl. 19:00