Noldshavn
 
Bestyrelsesmøde 6. november 2008.
 
Tilstede: Michael, Mikael, Anders og Søren
 
Optagning af både d. 15/11
8. november kl. 8:00. Båd nummer skal fremgå af vinterplads.
Kim Mortensen vil styre optagning/placering på vinterplads.
Info brev til medlemmer er sendt.
 
Standerstrygning forventes at være ca. kl. 12:00
Mikael medbringer en lille en til morgenhumøret og en kasse øl til standerstrygningen.
 
Leje af vinterplads (kr. 600,-) og depositum for vinterplads (kr. 200,-) indsamles af Mikael.
Efter betaling vil man modtage et tilgodebevis på depositummet, som kan indløses på
første arbejdsdag i 2009 sæsonen såfremt vinterpladsen er rømmet og ryddet.
 
Plæneklipper
Vores plæneklipper er ved at være slidt op. Ny skal anskaffes.
Krav: bioklipper uden sideudkast.
Vi afventer prisen på en selvkørende økonomisk plæneklipper fra John.  
 
Varmepumpe
Varmepumpe inkl. installation vil løbe op i 8000,- hvilket bestyrelsen finder er i overkanten. Tages op på næste generalforsamling.
 
Bimålere
Et tilbud er modtaget fra Lohdahl. Der er bestilt 6 bimålere og 26 standerlåse samlet udgift 10962,50.
Bimålere lejes ud mod depositum som dækker indkøbspris og et a conto strømforbrug. Samlet depositum 1.500,-
Når bimåleren afleveres, returneres depositummet dog modregnet det aktuelle strømforbrug (afregnes efter gældende dagspris).
 
Økonomi
161.054,-        Restsaldo på banklån
66.356,-          Bankbeholdning
3.450,-            Kassebeholdning
765,-               Poletsalg
 
Ventelister
Status ved næste bestyrelsesmøde.
 
Forsikring
Vi har en ansvarsforsikring på hele havneområdet, men ingen husforsikring/indboforsikring.
Diba kontaktes og forsikring tegnes. Aktion: Mikael.
 
Renovation
Med start ved sæson afslutning ændres renovationen til månedlige intervaller.
Status: Jørgen
 
Næste møde
1. februar 2009 kl. 10:00 -12:30 i klubhuset. Derefter holder bestyrelsen julefrokost.